Zaznacz stronę

Innowacyjne rozwiązania w produkcji

Dbamy o każdy szczegół realizacji!

Innowacyjne rozwiązania w produkcji

Dbamy o każdy szczegół realizacji!

Innowacyjne rozwiązania w produkcji

Dbamy o każdy szczegół realizacji!

Oferta

Projektujemy i wykonujemy w metalu

Wykrojniki, Tłoczniki, Przyrządy warsztatowe

Maszyny i urządzenia zadaniowe do produkcji

s

Usługi tłoczenia, frezowania oraz szlifowania

Wyroby z taśm i drutu

Oferujemy szeroki zakres usług

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu: przyrządów i urządzeń zadaniowych do produkcji. Współpracujemy z firmami zajmującymi się produkcją drabin aluminiowych, rusztowań budowlanych oraz podzespołów i części samochodowych.

Dostarczyliśmy naszym klientom zautomatyzowane linie do produkcji podzespołów drabiny domowej oraz zautomatyzowane stanowisko do produkcji drabiny przemysłowej, linię produkcyjną zagłówków samochodowych, urządzenia do gięcia, zadławiania i przewężania rur, fazowania prętów, wykrojniki, tłoczniki, przyrządy spawalnicze i inne pomoce warsztatowe. Prowadzimy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych przez nas przyrządów.

Urządzenia zadaniowe budujemy ze znormalizowanych jednostek obróbkowo-wykonawczych, charakteryzujących się dużą dokładnością i niezawodnością. Zaletą tych maszyn jest praca w cyklu automatycznym oraz dopasowanie do wielooperacyjnej obróbki przedmiotu np. wiercenie i pogłębianie, fazowanie i gwintowanie, planowanie i fazowanie, cięcie na wymiar itp.

Prowadzimy również usługi w zakresie obróbki skrawaniem, spawania i produkcji.

ton wykorzystanej stali

wykonanych usług

Dane kontaktowe

+48 664-965-550

zgorzalek@op.pl

Żelków-Kolonia
ul. Przemysłowa 29C
08-110 Siedlce

RODO

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji podajemy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

− Administratorem Państwa danych osobowych jest A-MET s.c. z siedzibą w Żelków Kolonia, ul. Przemysłowa 29C, 08-110 Siedlce − Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres Żelków Kolonia, ul. Przemysłowa 29C, 08-110 Siedlce, mailowo na adres zgorzalek@op.pl; ametsiedlce@gmail.com, telefoniczne pod numerem 664 965 550,

− Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, marketingu bezpośredniego, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, prowadzenia procesów reklamacyjnych,

− Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, bankom, pomocy prawnej, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,

− Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług,

− Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

− Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. Z poważaniem Sławomir Zgorzałek, A-MET s.c.